ادیان مردم استانبولاز اوایل قرن 11 میلادی مردم استانبول به دین اسلام روی آوردند. قبل از آن زمان, مسیحیت در ترکیه روج زیادی داشت. در زمان پادشاهی عثمانی آنها ادعای رهبری کشورهای اسلامی را داشته اند و سرزمین های زیادی را حاکم بودند. از سال 1924 دین اسلام  به عنوان مذهب رسمی ترکیه تعیین شد ولی در اصلاحات سال 1928 میلادی این قانون حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست کشور ترکیه لائیک (با دولت و حکومت غیر مذهبی )معرفی شد.
99/8 درصد مردم مسلمان بوده (هشتاد درصد سنی- نوزده درصد شیعه) . 0/2درصد مسیحی و یهودی می باشند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید